اطلاعات تماس با ما
 آدرس :  اصفهان-خیابان سپه  - کوچه تلفنخانه
روبروی سفارت روسیه کدپستی:48378-81477

 واحد فروش   : 32206217 - 031
 واحد فروش   : 32206128 - 031
 واحد طراحی : 32206228 - 031
 تلفکس        : 32207275 - 031

ایمیل :        kazemi1999@yahoo.com
ایمیل :  mirtradinggroup@yahoo.com

وب سایت :www.mirtradinggroup.com
وب سایت :    www.mirtradinggroup.ir   


View 'فروشگاه میر in a larger map
ارتباط با ما

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما